Voor alle administratie in verband met je lidmaatschap contacteer:

Kristel Wijnen admingezinsbondkessello@gmail.com

Hoe word ik lid van de gezinsbond?

Schrijf je rechtstreeks in via de centrale website van de Gezinsbond in Brussel www.gezinsbond.be

Het lidgeld bedraagt jaarlijks 40 euro

Het lidmaatschap loopt af op 31 december. Wie na 1 juli lid wordt, is meteen lid tot 31 december van het volgend jaar.

De centrale diensten in Brussel bezorgen je een lidkaart met je lidnummer en een spaarkaart. Je ontvangt ook het tweewekelijks blad ‘De Bond’.

Hou er wel rekening mee dat er enige tijd nodig is voor de administratie!

Hoe blijf ik lid van de gezinsbond?

In de loop van de maand september krijg je van de centrale diensten in Brussel een verzoek toegestuurd om je lidmaatschap te vernieuwen.Om administratieve en praktische redenen is het van groot belang dat je dit zo snel mogelijk doet. Alleen dan kunnen de centrale diensten in Brussel je nieuwe lidkaart tijdig (in de loop van de maand december) bezorgen.

Indien je je lidmaatschap pas later verlengt, neemt de administratieve verwerking helaas nog meer tijd in beslag.

Gratis lidmaatschap?

Om de Gezinsbond te leren kennen heeft elk gezin dat een nieuwe geboorte verwelkomt recht op 1 jaar gratis lidmaatschap. Enkel wie nog nooit lid was (gratis of betalend), ook niet in een andere afdeling, kan dit aanvragen (tot het kindje twee jaar is).

Neem contact op met de verantwoordelijke voor de ledenadministratie.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Je vult een invulstrookje in met je naam, lidnummer, oud en nieuw adres. Deze strookjes verschijnen in ‘De Bond’. Je stuurt dit strookje via de post rechtstreeks naar de centrale diensten te Brussel.

of

je geeft de wijziging rechtstreeks door via de centrale website van de Gezinsbond in Brussel www.gezinsbond.be

Wat moet ik doen als ik mijn lidkaart verloren ben?

Je kan gratis een nieuwe lidkaart bekomen bij de verantwoordelijke voor de ledenadministratie.